Apr. 25th, 2017

egorgrig: (Default)
...легко в бою)
Вдруг на заводе заорала сирена! Хммм, подумал я! Высунулся в окошко-все валят с цеха на улицу!
кому интересно )

Profile

egorgrig: (Default)
egorgrig

July 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 06:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios