Apr. 25th, 2017

egorgrig: (Default)
...легко в бою)
Вдруг на заводе заорала сирена! Хммм, подумал я! Высунулся в окошко-все валят с цеха на улицу!
кому интересно )

Profile

egorgrig: (Default)
egorgrig

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 11:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios