1st
12:21 pm

вот и усики...

- 2 comments

12:52 pm

хурма...

- 5 comments

07:30 pm

видать...

- 23 comments

07:58 pm

восхитительные снимки...09:34 pm

R.I.P.2nd
09:56 am

не обманули синоптики!

- 4 comments

01:26 pm

на фене говорят...

- 4 comments

02:51 pm

йалла!07:42 pm

дополняет...08:58 pm

и опять...3rd
08:45 pm

хотел было...09:08 pm

я уже давно знаю...

- 11 comments

4th
08:54 pm

на закате...


Tags:

5th
08:24 pm

дратути...

- 23 comments

6th
05:44 pm

на улице...06:59 pm

люблю я...7th
08:01 am

красота!

- 2 comments

12:54 pm

люблю я хлеб01:49 pm

поиграй со мной!02:21 pm

хммм...05:27 pm

вот такое чудо...08:04 pm

когда...09:18 pm

на закате...


Tags:

09:36 pm

вооот...09:41 pm

на горе...8th
09:58 am

узнал недавно...

- 2 comments

12:36 pm

раненько...09:27 pm

красиво...


Tags:

9th
05:08 pm

часть пшеницы...07:17 pm

полнолуние скоро...


Tags:

08:36 pm

на закате...


Tags:

09:07 pm

ляпота!

- 2 comments

09:14 pm

ляпота!11th
01:03 pm

вчера...07:34 pm

у хозяев нерадивых...

- 2 comments

12th
04:43 pm

по закону...08:23 pm

весь сегодняшний день...09:53 pm

хурма цветёт...

- 2 comments

13th
08:10 am

вот и потомство появилось!12:20 pm

сижу08:16 pm

хумус

- 6 comments

14th
11:40 am

читал...02:55 pm

во как:)))03:26 pm

узнал...

- 3 comments

03:36 pm

шалом...08:18 pm

чуть больше...08:34 pm

эх!


Tags:

15th
09:29 am

а вот вам...10:10 am

я его...

- 7 comments

10:29 am

где то...

- 3 comments

11:10 am

а рано...01:38 pm

натюрморт

- 2 comments

04:07 pm

продолжаю...05:25 pm

дратути)09:39 pm

на закате...


Tags:

16th
08:30 am

по статистике...08:42 am

дал я...01:09 pm

точил ножи01:47 pm

очень...04:14 pm

,,,09:30 pm

капельное орошение!10:48 pm

,,,17th
12:11 pm

Мехуил...12:51 pm

вах!


Tags:

01:27 pm

жду...

- 2 comments

02:47 pm

рыбный день...05:57 pm

а вот...08:14 pm

ай кур!08:17 pm

завтра...09:20 pm

на закате...


Tags:

18th
09:45 am

ехал утром...03:14 pm

я-всеядный.

- 2 comments

03:56 pm

с первого июля...10:00 pm

кто это?!19th
11:20 am

две...05:23 pm

вернулся домой...

- 18 comments

20th
02:55 pm

вчера...21st
08:30 am

благодаря...12:16 pm

рассвет...


Tags:

01:48 pm

ездил сёдня...

- 2 comments

02:27 pm

я...04:38 pm

на безрыбье...08:43 pm

сегодня жали...22nd
10:54 am

полёживаю...11:56 am

это прекрасно!12:23 pm

жду...

- 6 comments

01:36 pm

Шауууль!05:32 pm

да не дадут ему:(


Tags:

05:40 pm

фотография...


Tags:

08:39 pm

встретили...09:17 pm

на закате...


Tags:

24th
10:31 am

сижу дома...08:25 pm

жаворонки...25th
02:32 pm

тяжело в учении...26th
09:06 pm

с раннего утра...


Tags:

09:27 pm

богомол...27th
07:11 am

смеялся:)01:28 pm

вот эти шарики...

- 2 comments

09:00 pm

всю неделю...


Tags:

28th
08:38 am

поехал...09:58 am

дратути)10:43 am

хорошо всё таки...01:05 pm

поехали...

- 3 comments

02:26 pm

ноздря04:09 pm

когда...05:15 pm

к вечеру...08:58 pm

продолжаю наблюдение)10:01 pm

маленько классики...10:27 pm

на закате...


Tags:

11:04 pm

сёдня...


Tags:

29th
08:51 am

первый парень...10:23 am

от жены...11:01 am

по моему...11:07 am

это уже...12:04 pm

люди!12:07 pm

ыыы:)

- 2 comments

12:38 pm

полез я намедни...12:51 pm

умер человек-легенда...08:13 pm

открыл...09:44 pm

чуток классики вам в ленту...10:24 pm

96 лет...30th
02:42 pm

сегодня...

- 6 comments

Profile

egorgrig: (Default)
egorgrig

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 11:11 pm
Powered by Dreamwidth Studios